Autorisasjoner


Achilles

Kvalifikasjonssystemet er et resultat av etableringen av EU og EØS-avtalen. Lover og regler blir utformet av olje og gasselskaper med produksjonstillatelser på norsk og dansk kontinentalsokkel. Dette krever at leverandører av varer og tjenester er valgt ut på grunnlag av objektive kriterier og basert på offentlig kunngjøring. Disse kriteriene er møtt i Achilles sitt felles kvalifikasjonssystem. 


Post & teletilsynet

Tillatelse for handel, importog installasjon av radiosystemer og terminale.

  • TUA - tele - og radioutstyrsleverandør
  • Ria - radioinstallatør


Nemko

Autorisasjon til å utføre service og vedlikehold av ex-matriell.

  • EX R