OmOss Liten

Firmapresentasjon West Communication AS (WestCom)

West Communication AS er et kommunikasjonsfirma med Motorolas radioprodukter som hovedfelt. Siden etableringen av Vest Elektroteknikk AS i 1976 har vi vært en av de største Motorola forhandlerne i Norge.

Våre tjenester varierer fra utleie av bærbare radioer til leveranse av spesialtilpassede kommunikasjonsløsninger etter kundens ønsker og behov og vi er stolte av vår kundeliste, som varierer fra Norsk Polarinstitutt på Svalbard til de største skipsverftene i Sør-Korea. 

Kundene er blant annet i transport, landbasert industri, forsvar, nødetater, luftfart, offshore, oljeraffinerier/gassterminaler, supply båter og skipsfart over hele verden.

Vårt hovedfelt er leveranser til plattformer, terminaler og raffinerier med utstyr for eksplosjonsfarlige områder (ATEX). Selskapet leverer hodesett og talegarnityr til bruk i støyfylte områder samt røkdykkerutstyr til brannmenn.

Det skal være kort vei fra kunde til beslutningstaker. Personlig service og rådgivning er en integrert del i alt vi gjør, og er en avgjørende faktor for vår suksess.

West Communication AS skal befeste sin posisjon som en av de dyktigste leverandører av nevnte produkter og tjenester.

Eierstruktur

Selskapet eies av OJN Invest AS