Noen ord og uttrykk

Lukket nett

Lukket nett er et radionettverk som er lukket i den forstand at det er kun radioer som er programmert til den frekvens (kanal) nettverket opererer på som kan benyttes i systemet. Det er telemyndighetene som gir konsesjon og tildeler frekvens til nye systemer. Fordeler med lukket nett er at du kun ved ett tastetrykk når flere personer på en gang, uten forsinkelser. Dette er den store styrken til to-veis kommunikasjon, samtidig som det ikke påløper samtalekostnader.

Konsesjon

For å få drive et eget lukket nett, kreves konsesjon. Dette tildeles av Post og teletilsynet. Det har ingen hensikt å gå til innkjøp av radioanlegg før konsesjon er tildelt. Se for øvrig egen side om regler og generell info angående PMR.

VHF / UHF

VHF -båndet for kommersiell radio starter på ca 136 MHz og går opp til 174 MHz. Fordeler med VHF-radioer er at de har lengre rekkevidde ute i terrenget, men stoppes til gjengjeld lettere av konstruksjoner som bygninger, oljeinstallasjoner o. l. UHF-båndet er i dag delt i to , høybånd og lavbånd. Lavbåndet gå fra 403 til 430 MHz. Høybåndet går fra 440 til 470 MHz. Fordeler med UHF-radioer er at de har bedre "gjennomtrengningsevne", og er dermed bedre å bruke i bygninger som hotell, industri eller oljeplattformer. Radioer i UHF-båndet er ofte også delt inn i høy/lavbånds-modell, men flere og flere radiotyper dekker hele båndet. 

PL-tone

PL-tone, eller Privat Line som bokstavene står for, er en lavfrekvent tone mellom 67 og 250 Hz som legges oppå bærebølgen. Denne tonen er konstant så lenge radioen sender. Dersom alle radioene innen et system programmeres til ikke å åpne høyttaleren før den rette PL-tonen mottas, kan man til en viss grad "stenge ute" forstyrrende radioer fra andre system. Vær imidlertid oppmerksom på at dette ikke hindrer at radioer i andre system ikke kan lytte på det som blir sagt i et system med PL innlagt. Denne signaleringen kalles også CTCSS (Continuos Tone Coded Squelch System).

5-tone-signalering

5-toner kan ha flere funksjoner. Ofte fungerer det nærmest som et telefonnummer for å kalle opp en spesiell radio, men kan like godt brukes til oppstart av repeater, eller fjernstyring av andre funksjoner. Brukes også som identifikasjon ved oppkall, slik at den som kalles opp kan se hvem som kaller. Egentlig er det bare fantasien som begrense bruken av denne type signalering. Det mest brukte tonesystemet i dag kalles CCIR, men det finnes også andre systemer som ZVEI, i bruk

Ex-radio

Dersom radioen skal brukes i eksplosjonsfarlige områder, dvs områder hvor f.eks hydrokarboner kan forekomme i lufta, kreves Ex-godkjente radioer. Det vil si at radioen at gjennomgår en test evt. modifisering for å sikre at overflatetemperaturen ikke overstiger visse verdier på noen av flatene i radioen. Dette gjelder også på innvendige komponenter. Ex- batterier er også sikret mot for stort strømuttak for å hindre varmgang og gnistdannelser. 

Repeater

En repeater er som navnet indikerer, en som repeterer, og er som regel en frittstående radiomottaker/sender. Mottakerdelen i repeateren tar imot sendersignalet fra radioenhetene i et system. Signalet "konverteres" til en annen frekvens og forsterkes og sendes deretter ut på repeaterens antenne. Dette mottas så av radioenhetene i systemet. En repeater er som regel plassert på et frittliggende og høyt geografisk punkt, og vil dermed gjøre at dekningen for et radiosystem blir dramatisk forbedret. Siden radioenheten i et slikt system sender og mottar på forskjellig frekvens, kan de ikke brukes mot hverandre dersom man kommer utenfor rekkevidde av repeateren. 

Digital radio

MotoTRBO og TETRA er eksempel på dette. Førstnevnte er beregnet for mindre systemer inntil 30-100 terminaler og sistnevnte for større systemer, eksempelvis en oljeterminal eller et landsdekkende nett som det nye nødnettet. Felles for begge systemene er at  rekvensressursene utnyttes på en mere effektiv måte, har bedre talekvalitet og mulighet for datatrafikk (f.eks. GPS og SDS (SMS)). Man går over til samtalegrupper i stedet for radiokanaler som er vanlig i analoge nett. Samtalegrupper og en-til-en samtale gjennomføres uten at andre hører denne. Kryptering kan også innføres i systemene. MotoTRBO er et frittstående system tilsvarende en analog radio. Ved bruk av repeater får man 2 slot/kanaler for prisen av en. Det leveres radioer både med og uten innebygget GPS for flåtestyring. TETRA er et system som kontrolleres fra sentralen. Man definerer hvem som har tillatelse til hva fra admin konsollet. Systemet er tilsvarende GSM som man har på mobiltelefonen: Radioene vil koble seg på den base som man er innenfor. Systemet kan handtere SDS (SMS) internt (erstatte alarmer/personsøkere), som en telefon til telefonsentral eller bylinjer, flåtestyring, datatrafikk, databaseoppslag, billedoverføring for å nevne noe. Det er også ATEX-terminaler tilgjengelig for offshoreindustrien.