2009-03-13 011

WLINK2

WLINK2 er utviklet og designet av WestCom. Etter å ha betjent kunder i olje og gass sektoren i flere tiår opplevde vi et økende behov for EX-godkjent radiokommunikasjon med helikopter. Inntil nylig har ikke dette vært mulig.

Med WLINK2 kan man nå benytte en EX-godkjent UHF radio. WLINK2 gjør UHF signaler mottakelige for flyradioer.

Flere installasjoner opplever og støy på sine flyradioer. Med WLINK2 blir slik bakgrunnsstøy eliminert.