GMDSS


GMDSS består av en rekke systemer, noen er nye, men mange har vært i funksjon i en årrekke. Systemene er ment å dekke følgende funksjoner: varsling (inkludert angivelse av posisjon for enhet i nød), koordinering av søk og redning, lokalisering, kringkasting av maritim sikkerhetsinformasjon, generell kommunikasjon og bro til bro-kommunikasjon. Behov for radioutstyr er i GMDSS avhengig av skipets seilingsområde, i motsetning til tonnasjen. GMDSS spesifiserer også overlappende utstyr for varsling av nød, og angir kilder for nødstrøm