Motorola Digitale Løsninger

Ett digitalt radiosystem har mange fordeler fremfor analoge system:

• Bedre lyd

Mer effektiv utnyttelse av tildelte frekvenser ved at man kan overføre to data- og talestrømmer samtidig på et frekvenspar

• Større dekningsområde ved at baser kan kobles sammen i IP-nettverk

• Mulighet for overføring av data, tekst, telemetri og GPS i tillegg til tale

• Effektiv overvåking og administrasjon av systemet

Det finnes i dag to hovedstandarder innenfor Digital Radio; Tetra og DMR. For oppdragskritisk kommunikasjon benyttes utstyr basert på TETRA standarden, mens vi i bedriftskritisk kommunikasjon benytter DMR.

TETRA står for Terrestial Trunked Radio, og ble utviklet for å oppfylle de strengeste kravene som stilles til profesjonelle brukere innen nød og beredskapstjenester. Systemet brukes av både offentlige og private brukere.

DMR forkortelse for Digital Mobil Radio er en enklere standard utviklet for bedriftskritisk kommunikasjon til profesjonelle brukere. Standarden har flere nivå, og den som brukes mest i dag er DMR tier to. Vi er forhandler av Motorola, og deres digitale radiosystem MOTOTRBO. Dette skreddersys etter kundens ønsker og behov. Vi har levert MOTOTRBO til skip og offshore selskaper og landbasser industri.