QPI - Quietpro

QUIETPRO er et intelligent hørselsvern og kommunikasjonssystem for ekstreme miljøer. 

Quiet-Pro-2

 

QUIETPRO® er et intelligent hørselsvern og kommunikasjonssystem. Det er designet for å kunne sikre kommunikasjon i situasjoner med høyt støynivå samtidig som det beskytter hørselen til brukeren. 

Intelligent hørselsvern 

En personlig og kontinuerlig måling av støyeksponering inne i øret forhindrer hørselstap. Teknologien sørger for kontinuerlig overvåkning av personlig støyeksponering. Hørbare og synlige signaler varsler arbeiderne når de nærmer seg eller har oppnådd deres daglige støydose. Denne informasjonen kan både forhindre yrkesrelatert hørselstap og øke produktiviteten ved bedre tilpasning av arbeidstid og oppgaver i forhold til tillatte eksponeringsgrenser. 

Utstyret vil og fungere som hørselsvern uten at det er tilkoblet en kommunikasjonsenhet.

En patentert automatisk tettekontroll sikrer minimum 20 dB demping. QUIETPRO® utfører en rask kalibreringskontroll for å bekrefte riktig tilpasning, validere tilstrekkelig hørselsvern og forsikre tydelig kommunikasjon i hvert øre. 

quiet-pro-1

Kommunikationssystem

Selv i svært dynamisk støymiljø er tydelig kommunikasjon mulig. QUIETPRO® QP100 kan kobles til de vanligste brukte kommunikasjonsradioer. For miljøer med svært høy støynivå findes mulighed at bruke bommikrofon. 


EX- sertifisert for bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser

QUIETPRO® QP100Ex er utviklet sammen med Statoil på selskapets boreplattformer til sjøs. Systemet er beregnet for bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser og er ideelt for oljeog gassindustrien, gruvedrift, primærmetaller og energiproduksjon.


Nedlastninger