TETRA løsninger

Tetra bilde

TETRA – Terrestrial Trunked Radio - er en internasjonal standard for digital radiokommunikasjon. Westcom tilbyr TETRA baserte digitale radioer og TETRA infrastruktur for å møte kravene til nødetater og andre instanser som ikke har direkte tilgang til det landsomfattende nødnettet, men fortsatt har behov for pålitelig og fleksibel kommunikasjon som krever umiddelbar og sikker tilgang til samband. 

Det unike ved TETRA-systemet er kombinasjonen av data og tale; oppkall kan gjøres med en tekstmelding, og sentralen kan alltid følge brukernes posisjon via GPS. Typiske brukere er arbeidere i Nordsjøen, olje- og gassraffinerier, industri, vaktselskaper eller andre med behov for profesjonell og sikker radiokommunikasjon. TETRA-basert radiokommunikasjon tilbyr en ekstremt høy grad av sikkerhet og har innebygget en rekke spesialfunksjoner,

Motorola har lang erfaring med installasjon av TETRA-systemer i Europa, og er en av forgangsbedriftene i migrasjonen fra analog til digital teknologi. Motorola var  først med å implementere det første kommersielle TETRA nettverket på Gardermoen flyplass i 1998. I 2009 ble det  første TETRA-baserte radiosystemet levert  til Ormen Lange Landanlegg i Aukra Kommune, som er det første av sitt slag i Norge. Systemet er basert på Motorola sine Dimetra IP Compact produkter av samme type som leveres til det norske nødnettet.

Motorola har levert TETRA-løsninger i mange land og har bred kunnskap om den digitale teknologien. Dette gjør at vi har gode og velprøvde løsninger for våre kunder innen en rekke brukersegmenter.  Vi tilbyr alle essensielle deler og komponenter av TETRA-kjeden som nettverk, applikasjoner og innretninger og skreddersyr løsninger ned på detaljnivå for en kritisk kommunikasjonsløsning.brukernes posisjon via GPS